کارکنان اداری

 
نام و نام خانوادگی: عیسی صفری
تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی
مسئولیت: مسئول آموزش
شماره تماس: 42423143 

 
نام ونام خانوادگی: رضا رشیدی
تحصیلات: مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مسئولیت: مسئولIT، مسئول امور دانشجویی، کارشناس آموزش، امین اموال
شماره تماس: 42423152
 
 
نام ونام خانوادگی: حسین شکربیگی
تحصیلات: کارشناسی علوم قضایی
مسئولیت: کارشناس آموزش
شماره تماس: 42423152
 
 
نام ونام خانوادگی: زهرا مرادی نصرآبادی
تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
مسئولیت: مسئول رایانه، مسئول امتحانات، مسئول اموراداری
شماره تماس: 42423154
 
 
نام ونام خانوادگی: باقر رضایی
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
مسئولیت: مسئول اموردانش آموختگان
شماره تماس: 42421710 

 
نام ونام خانوادگی: شهریار حیدری پور
تحصیلات: کارشناسی زراعت و باغبانی
مسئولیت: مسئول امور فرهنگی
شماره تماس: 42423154
 
 
نام ونام خانوادگی: علی بساطی
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
مسئولیت: مسئول مالی
شماره تماس: 42423152
 
 
نام ونام خانوادگی: فرشته حسین پور
تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
مسئولیت: واحد شهریه
شماره تماس: 42423152

 
نام ونام خانوادگی: افراسیاب محمدی
تحصیلات: دیپلم
مسئولیت: نگهبان
شماره تماس: 42423153
 
 
نام ونام خانوادگی: سجاد بسطامی
تحصیلات: دیپلم
مسئولیت: نگهبان
شماره تماس: 42423153
 
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما