فرهنگی
 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان در نظر دارد در راستای فرهنگ سازی و گسترش ازدواج آگاهانه و پایدار کاروانی از اساتید دانشگاهها را که طی دو سال گذشته به ازدواج مبادرت نموده اند به مشهد مقدس اعزام نماید، زوجین محترم با توجه به شرایط ذیل می توانند به سایت www.ezdevaj.nahad.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط ثبت نام :
1- تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام ، از ابتدای مهرماه 91 لغایت پایان اسفند 93 می باشد.
2- یکی از زوجین از اساتید حق التدریس ، قراردادی ، پیمانی یا رسمی باشند جهت ثبت نام کفایت می کند.

در ضمن تاریخ اعزام کاروانها از اواسط اردیبهشت ماه خواهد بود.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر