مکان : دانشگاه پیام نور واحد قصرشیرین
زمان: 23/07/96 ساعت 13

مفاد صورتجلسه:
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات رئیس دانشگاه پیام نور قصرشیرین جهت آماده سازی این دانشگاه برای استقبال از زائرین در ایام اربعین 96، این جلسه با حضور دکتر سعیدی پور ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه و همران محترم ایشان، برگزار و مقرر گردید:
1- دانشگاه پیام نور قصرشرین نسبت به مکاتبه جهت پذیرایی از زائرین اربعین حسینی با ستاد استان اقدام و ستاد استان موارد را به ستاد رفاهی سازمان مرکزی اعلام نماید.
2- ثبت نام از طریق ستاد رفاهی صورت گیرد. (زمان استقبال از 01/08/96 لغایت 25/08/96 می باشد)
3- با توجه به ظرفیت و امکانات این واحد، اسکان 100 نفر امکان پذیر است.
4- اسکان بصورت زائرسرا و مسجدی می باشد.
5-این واحد دانشگاهی دارای پارکینگی به مساحت 76000 متر مربع  به ظرفیت 2000 دستگاه خودرو می باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر