آموزش
 
برای دومین بار مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 پیام نور تمدید شد
 
مهلت انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودی قدیم و جدید برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تا 7 مهرماه 1396 ادامه خواهد داشت.
ثبت نام غیرحضوری دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال 96 نیز تا تاریخ 7 مهرماه 96 تمدید گردید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر