دانشجویی
 
قابل توجه دانشجویان عزیز
 
جهت ثبت تقاضای وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم 97-96 به پورتال دانشجویی صندوق رفاه مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم 97-96 فقط به دانشجویانی که در پورتال دانشجویی صندوق رفاه تقاضای وام خود را ثبت نموده اند تعلق می گیرد .
همچنین دانشجویان باید توجه نمایند در هنگام ثبت تقاضای وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه مرکز / واحد خود را صحیح انتخاب نمایند و از انتخاب سایر مراکز و واحدها و واحد استانی دانشگاه پیام نور خودداری نمایند .
 
با تشکر امور دانشجویی
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر