دانشجویی
 

تعیین تکلیف وضعیت عدم مراجعه  دانشجویان مشمول
    به منظور ساماندهی و کنترل وضعیت دانشجویان مشمول توسط مراکز و واحدهای آموزشی، مقتضی است ضمن رسیدگی به وضعیت کلیه دانشجویان مشمولی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، موارد ذیل برای آگاهی مراکز و واحدهای تابعه اعلام گردد:                                                       
1-   دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می نماید پس از 3 نیم سال عدم مراجعه ( سپری شدن زمان ثبت نام مطابق تقویم ثبت نامی در نیم سال سوم) به عنوام دانشجوی ترک تحصیل( عدم مراجعه)، لغو معافیت و به ناجا ( پلیس +10) معرفی می شود.  
 تذکر 1 : تاریخ عدم مراجعه نیز از زمان اولین نیم سال عدم مراجعه در نامه لغو معافیت اعلام می شود. اصل این نامه به نیروی انتظامی و رونوشت به آدرس دانشجو ارسال می گردد.                           
تذکر2 :کلیه بدهی های مالی دانشجو در صورت مراجعت به منظور اخذ ریز نمرات، لغو عدم مراجعه و یا بازگشت به تحصیل مطابق قانون محاسبه شده و قابل دریافت می باشد.                                            
عدم اقدام به موقع این امر در سنوات گذشته در برخی از مراکز آموزشی، موجبات درخواست های غیر منطقی از سوی برخی متقاضیان را فراهم ساخته است.             
2- با عنایت به اجرای طرح خرید خدمت مشمولان غایب توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا و به تبع آن حجم زیادی از درخواست ها در قالب مکاتبات مراکز استانی، مراجعه حضوری و تماس تلفنی دانشجویان عدم مراجعه و اخراجی با سازمان مرکزی که باعث ایجاد اتلاف وقت و اخلال در سایر امور کارشناسان محترم در سازمان ، مراکز و واحدهای آموزشی شده است؛ به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و تسهیل در پاسخگویی به امور سایر دانشجویان بدینوسیله اعلام می دارد؛ دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص دانشجویان اخراجی و عدم مراجعه که به منظور ثبت نام خرید خدمت خود به دفاتر    پلیس +10 مراجعه می نمایند، ندارد.                                                   
3- حذف، جابجایی، ایجاد و یا هرگونه اقدام موثر دیگری در سوابق آموزشی و تحصیلی دوره دانشجویی این افراد (عدم مراجعه، انصراف و اخراج) به منظور احراز سنوات غیبتی ( داشتن شرط حداقل 8 سال غیبت) برای متقاضیان خرید خدمت غیر مجاز بوده و امکان پذیر نمی باشد.
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر