دانشجویی
 
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

لطفا نسبت به ثبت اطلاعات شاهد و ایثارگری خود در سیستم گلستان از مسیر زیر اقدام نمائید:

آموزش ------------ دانشجو ------------ دانشجویان شاهد و ایثارگر ------------ عملیات دریافت اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر

بدیهی است درصورت عدم ثبت اطلاعات از طرف دانشجو در سیستم گلستان، تخفیف شهریه شاهد و ایثارگر اعمال نمی گردد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر