جهت اطلاع از برگزاری دوره های آموزش مهارت تکمیلی (ویزه دانشجویان دانشگاه پیام نور جهت ورود به بازار کار) به سایت

elearning.pnu.ac.ir مراجعه فرمایید.شایان ذکر است راهنما  و زمان قطعی شروع ثبت نام  متعاقبا اعلام می شود.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر